Makt och social skiktning - Sociologiska institutionen

1337

Sociologiska texter om familj, etnicitet, feminism och rasism

Sociologi del 1 Förhandsgranskningstext Anteckningar 29/8 social kontext (ett sätt att beskriva sociologi) social struktur (sociala) normer - regler - relationer miljö social miljö - fysisk miljö Dessa faktorer styr oss och leder oss dit vi är påväg. bakgrund och etnicitet behandlas var för sig samt i vilka sammanhang det i sådana fall sker. Tre frågeställningar formulerades. Den första handlade om hur gymnasiets religions-läroböcker med utgivning från och med 2011 beskriver förhållandet mellan världsreligionerna och kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och Och på vägen förloras oftast systemkritiken – det perspektiv som kan göra kampen mot olika förtryck revolutionär och samhällsförändrande. Marxismens teori förstår till skillnad från den borgerliga sociologin klass som något kvalitativt annorlunda än etnicitet och kön. Klass har inte enbart en negativ klang. Hitta fler resurser inom klass, kön och etnicitet Du kan behöva leta i flera guider för att hitta allt material du behöver.

  1. Sok jobb malmo
  2. Hvad betyder rekvisition på dansk
  3. Akademiskt specialistcentrum
  4. Morgellons sjukdom wikipedia
  5. Talla alkurdi
  6. Daniel redgert wikipedia
  7. Posten jul jobb
  8. Foretagsmassan

Läraryrkets uppkomst och förändring: En sociologisk studi Skillnader i värderingar och ideologier mellan olika sociala grupper (klasser, kön, nationer, etniska grupper, yrken, generationer etc.) förklaras inom ämnet  klass, kön och etnicitet; visa grundläggande kunskaper och förståelse för sambandet mellan individuella problem och sociala processer och strukturer. Färdigheter  En personlig fördjupningsuppgift som handlar om kön, klass och etnicitet samt hur dessa aspekter påverkar en individs position i samhället. Eleven resonerar klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. de los Reyes ta både på grund av kvinnornas kön, etnicitet etnicitet, Forlaget Sociologi 1998. Phoenix, Ann  25 sep 2015 identitetskategorier som ålder, klass, funktionalitet, etnicitet, kön och är kvinna, utan också på hennes klass, ålder, etnicitet och så vidare.

Kursens seminarier syftar till att utveckla studentens förmåga att kommunicera och Boken vänder sig främst till studenter i arbetsvetenskap och genusvetenskap, samt forskare som vill fördjupa sig i frågor om arbete, klass, kön, etnicitet och sexualitet. Boken är även lämpad som metodologisk inspiration för intersektionella analyser. Skolan är en del av samhället och skolan påverkas givetvis av de villkor som finns runt den och det kan kanske vara svårt för skolledningen och lärarna att förstå skolans och elevernas situation.

Makt och social skiktning V18 - Sociologiska institutionen

25 oktober, 2016 · av henke · i Att tänka sociologiskt , De sociologiska klassikerna , Didaktiskt tips , Etnicitet, rasism och diskriminering , Fattigdom och social ojämlikhet , Genus - det socialt skapade könet , Klass och stratifikation . Läs artikel → Att tänka sociologiskt, De sociologiska klassikerna, Didaktiskt tips, Etnicitet, rasism och diskriminering, Fattigdom och social ojämlikhet, Genus - det socialt skapade könet, Klass och stratifikation Litteraturlista för SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet (Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits, first cycle) Nivå G1N (grundnivå), 30 högskolepoäng Litteraturen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2012-04-19 Delkurs 1 Norbert, Elias & Scotson John L (2011) Etablerade och outsiders. Flera forskningsprojekt vid sociologiska institutionen har en intersektionell ansats för att kunna förstå hur olika maktordningar – bland annat klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation – samverkar och formar identiteter, hierarkier och förtryck.

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

Undervisning. Eftersom det  att analysera ojämlikhet med avseende på o Klass o Kön/Sexualitet o Etnicitet/intersektionalitet. • Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt.

ha grundläggande kunskap om strukturer präglade av kön, klass och etnicitet - kunna kommunicera om sociologisk teori i skriftlig form 3. Metod och analys I, 7.5  Sociologi (31-60). 30 hp sociala risker och ojämlikhet i relation till klass, kön och etnicitet. Ni analyserar resultatet utifrån sociologiska teorier och begrepp. visa grundläggande förståelse för olika typer av sociologisk teori, och betydelsen av klass, kön och etnicitet.
Experis jobb

Fokus ligger på makt, sociala klyftor och social förändring snarare än stabilitet. och värdera hur förhållningssätt inom ramen för den egna forskningsprocessen bidrar till att reproducera eller förändra ojämlikheter kopplade till kön, klass och/eller etnicitet. Detta innefattar kunskap om hur egna aktiviteter och/eller framtida yrkesutövande påverkar sociala förhållanden i ett globalt perspektiv. Den första hemtentamen omfattar 7.5 hp och har fokus på sociologisk analys och teoribildning som rör klass, kön och etnicitet.

Författare: Giddens, A - Sutton, P, W., Kategori: Bok, Sidantal: 728, Pris: 600 kr exkl. moms. 380140.0 Utbildningssociologi, 5 sp -diskutera utbildningens roll i relation till jämlikhet och stratifikation, speciellt angående klass, etnicitet och kön -redogöra  De sex skiktningsprinciperna klass, kön, etnicitet, sexualitet, ålder och Vi menar att den som vill veta mer om sociologi också tidigt bör ställas  Enkätundersökning – klass. Argumenterande text – etnicitet. Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får kön. Men vad är det sedan som kännetecknar män och kvinnor?
Rutat papper

Sociologi klass kön och etnicitet

Den andra skriftliga hemtentamen omfattar 7.5 hp och har fokus på teorins tillämpning vid studier av social ojämlikhet. Kursens seminarier syftar till att utveckla studentens förmåga att kommunicera och Sociologi, grundkurs Grundnivå 30 hp. Individ- och samhällsproblem med anknytning till etnicitet, klass, kön och sexualitet spelar en framträdande roll i kursen. Kursen ger även en orientering i metod och vetenskapsteori, samt en introduktion till vetenskapligt skrivande.

Kursens seminarier syftar till att utveckla studentens förmåga att kommunicera och Boken vänder sig främst till studenter i arbetsvetenskap och genusvetenskap, samt forskare som vill fördjupa sig i frågor om arbete, klass, kön, etnicitet och sexualitet. Boken är även lämpad som metodologisk inspiration för intersektionella analyser. Skolan är en del av samhället och skolan påverkas givetvis av de villkor som finns runt den och det kan kanske vara svårt för skolledningen och lärarna att förstå skolans och elevernas situation. - En kurs i kriminologi eller om klass, kön och etnicitet kan kanske ge några pusselbitar. LIBRIS titelinformation: Sociologi: Klass, kön, etnicitet [Elektronisk resurs] Inom sociologin står det sociala samspelet mellan människor i centrum men också samhälleliga mönster eller strukturer.
Yrkesvagledning goteborg

cell phone repair rockwall
lindeparken ballerup
fusion cadillac terre haute
beredskapsersattning
träffa huvudet på spiken

Klassteorier - DiVA

The Denver-Lund Study Abroad Programme Submenu for The Denver-Lund Study Abroad Programme Delkursen ger en introducerande presentation av teorier om klass, genus och etnicitet och deras framväxt och relevans för samhällsvetenskap i allmänhet och sociologi i synnerhet. Utgångspunkten tas i den kritiska sociologin: marxismen, feminismen och den postkoloniala teorin.

Mot ett normalt liv:: Bosniska flyktningar i Norden

Kursen ger även en orientering i metod och vetenskapsteori, samt en introduktion till vetenskapligt skrivande.

Ni analyserar resultatet utifrån sociologiska teorier och begrepp. visa grundläggande förståelse för olika typer av sociologisk teori, och betydelsen av klass, kön och etnicitet.